Together we build.
siklasicher.

Calitate cu sistem

Fiind una dintre cele mai vechi companii din branşă, am obţinut certificarea ISO 9001 încă din anul 1993. Modificarea percepţiilor referitoare la calitate duce la cerinţe crescute şi la modificări ale normelor. Toate acestea sunt avute în vedere prin adaptarea constantă a sistemului de management al calităţii în funcţie de noile cerinţe, din ce în ce mai numeroase, şi prin obţinerea certificărilor adecvate:

ISO 9001

  • ISO 9001 stabileşte cerinţele pentru ca un sistem de management al calităţii să poată oferi produse şi servicii care să îndeplinească atât aşteptările clienţilor, cât şi cerinţele autorităţilor. Cerificarea este emisă de o instituţie de certificare independentă.
     

Controlul producţiei în cadrul fabricii

  • Organizarea propriului control al producţiei în cadrul fabricii este o cerinţă esenţială a specificaţiilor tehnice armonizate EN 1090-1, care se adresează producătorilor de structuri portante din oţel şi aluminiu. Un sistem de control funcţional, certificarea acestuia şi monitorizarea constantă reprezintă condiţii preliminare pentru ca unui producător să i se permită aplicarea marcajului CE pe elementele de construcţie portante pe care le comercializează.

FM Approvals

  • Certificarea în conformitate cu standardele internaţional FM Approvals indică, printre altele, faptul că produsele pentru instalaţii de stingere şi de protecţie împotriva incendiilor corespund celor mai înalte standarde de calitate şi siguranţă. O condiţie esenţială pentru menţinerea certificării FM o reprezintă auditurile regulate pentru monitorizarea locaţiilor de producţie.

Produse certificate VdS

  • În calitatea noastră de producător de produse certificate VdS prezentăm dovada menţinerii constante a calităţii produselor. Acest lucru este indicat de atestarea ca "Unitate de producţie pentru produse certificate VdS".

LGA tested Quality

  • Produsele distinse cu marcajul de calitate "LGA tested Quality" au fost verificate în ceea ce priveşte adecvarea pentru utilizarea vizată, instrucţiunile de utilizare şi siguranţa. În plus, marcajul certifică faptul că producţia, controlul producţiei în cadrul fabricii şi utilizarea legitimă a schiţelor sunt monitorizate, precum şi că se efectuează verificări regulate ale produselor.

Downloads