Indicaţii tehnice

Consilierii şi inginerii noştri de aplicaţii vă stau cu plăcere la dispoziţie cu informaţii suplimentare - pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a elabora împreună cu dumneavoastră soluţii specifice, cu ajutorul programelor de proiectare proprii companiei noastre.

În lipsa altor precizări, se aplică indicaţiile referitoare la sarcini predominant statice, la temperatura camerei. Sarcinile admise indicate reprezintă sarcini nominale sau utile şi se referă, în lipsa altor precizări, la direcţia principală de acţiune a sarcinii. Aplicarea sarcinii în construcţie trebuie verificată de către client, pe şantier.

Forţele (Fadm ) şi momentele (Madm ) admise indică sarcina maximă prin influenţe externe şi trebuie înţelese ca valori caracteristice în sensul conceputului de siguranţă conform Eurocode 3 (DIN EN 1993). În cazul acestor valori a fost avut în vedere coeficientul de siguranţă total (cu coeficienţii de siguranţă parţiale γM şi γF ).

La dimensionarea ansamblurilor trebuie verificată respectarea sarcinii admise pentru fiecare produs, deoarece, după cum se ştie, rezistenţa unui ansamblu este dată de cea mai slabă verigă a sa.

Tratarea suprafeţelor / materialele sunt adecvate pentru următoarele condiţii de mediu:

Suprafaţă / material     
Clasă de corozivitate
conform EN ISO 14713-1
Zincare galvanică până la ≤ C1
HCP până la ≤ C4
Oţel aliat până la ≤ C5

Prezentul catalog este destinat exclusiv uzului destinatarului. El reprezintă în totalitate proprietatea Sikla. Prezentările tehnice, precum şi toate informaţiile sunt oferite în conformitate cu informaţiile de care dispunem. Figurile şi desenele nu au caracter de obligativitate. Este exclusă orice responsabilitate pentru erori de tipar.

Ne rezervăm dreptul în ceea ce priveşte modificările, îmbunătăţirile constructive, în special în raport cu evoluţiile tehnologice. Sursa principală o reprezintă versiune online curentă a catalogului.

® Sikla 04/2021
Toate drepturile rezervate